Blog

Zawroty głowy – kiedy udać się do neurologa?

Zawroty głowy są dolegliwością, która może towarzyszyć różnym schorzeniom i mieć kilka przyczyn. Przede wszystkim bardzo często związane są one z nadmiernym stresem, stanami lękowymi, choć niekiedy mają podłoże neurologiczne. Kiedy warto wybrać się do neurologa? Na jakie symptomy warto zwrócić uwagę? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Zawroty głowy – co to za dolegliwość?

Zawroty głowy są dosyć popularną dolegliwością, nasilającą się często wraz z wiekiem. Co ciekawe, odpowiadają za nią dwa zaburzenia: brak równowagi połączony z wrażeniem upadku lub też iluzja ruchu, otoczenia, czy własnego ciała. Mogą one być spowodowane zbyt gwałtowną zmianą pozycji, np. z leżącej na siedzącą lub odwrotnie. Niekiedy pojawiają się w momencie nasilonego stresu lub też ataku paniki. Jeśli zawroty nie pozwalają wykonywać podstawowych czynności, są uciążliwe, a także długotrwałe, należy udać się do neurologa.

Jakie są przyczyny zawrotów głowy?

Do głównych przyczyn zawrotów głowy zalicza się przede wszystkim:

  • Zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego,
  • Urazy mózgu, błędnika,
  • Zatrucie lekami,
  • Epilepsja,
  • Zaburzenia snu,
  • Stany lękowe, depresja,
  • Hipoglikemia,
  • Zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze,
  • Zespół Arnolda-Chiariego,
  • Guzy mózgu.

Wizyta u neurologa – przypadki wymagające leczenia, lecz nie w trybie pilnym

Warto wiedzieć, że niektóre dolegliwości neurologiczne, w tym zawroty głowy, nie wymagają natychmiastowej pomocy specjalisty. Jeśli pacjent skarży się dodatkowo na powtarzające się bóle głowy, twarzy, kończyn lub też przez dłuższy czas utrzymuje mu się mimowolne drżenie rąk, cierpi z powodu osłabienia mięśni, warto umówić się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. Z pewnością zaleci on konsultację u neurologa. 

Wizyta u neurologa – przypadki wymagające leczenia w trybie pilnym

W niektórych przypadkach pojawiające się zawroty głowy, a także towarzyszące im inne objawy chorobowe, wymagają wdrożenia leczenia w trybie pilnym. Przede wszystkim mowa tutaj o sytuacjach nagłej utraty przytomności, czy o urazie głowy. Ponadto, w momencie, gdy u pacjenta następuje niedowład kończyn, twarzy, zaburzenia zmysłów lub też silny ból głowy, czy zaburzenia świadomości, utrudniające kontakt z otoczeniem, np. omamy, urojenia, należy natychmiast wezwać pogotowie i zawieźć chorego do szpitala. 

Leczenie zawrotów głowy 

Początkowo neurolog przeprowadza wywiad z pacjentem, a następnie kieruje go na dalszą diagnostykę, między innymi na: badanie obrazowe głowy, narządu równowagi i próby kaloryczne. Po diagnostyce specjalista wdraża odpowiednie leczenie, czyli np. postępowanie doraźne, które ma załagodzić lub usunąć zawroty. Niekiedy stosuje też terapię przyczynową, zwalczającą proces chorobowy lub też przeprowadza rehabilitację następstw uszkodzenia układu przedsionkowego.

Zawroty głowy są jedną z popularniejszych dolegliwości, która może być przyczyną wielu chorób, w tym wiązać się bezpośrednio ze stanami lękowymi. Niektóre objawy towarzyszące zawrotom głowy powinny jednak wzbudzić niepokój. Jeżeli symptomy te powtarzają się, warto umówić się na wizytę u neurologa. Konsultacji w trybie pilnym wymagają natomiast na pewno pacjenci, którzy nagle stracą przytomność, doznają urazu głowy lub też skarżą się między innymi na, niedowład, zaburzenia czucia, czy mowy.