Blog

Październik miesiącem świadomości raka piersi

„Różowy” – tak od wielu lat na całym świecie określany jest październik jako miesiąc świadomości raka piersi. W tym czasie mocno propagowane jest kobiece zdrowie, a w szczególności tematy związane z profilaktyką, diagnostyką i nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi.

W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet. Obecnie w Polsce każdego roku nowotwór piersi jest przyczyną ok. 5000 zgonów wśród wśród kobiet.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%). Szacuje się, że każdego roku raka sutka rozpoznaje się u blisko 1,7 mln kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. Nowotwór ten występuje również u mężczyzn, choć bardzo rzadko.

Czynniki ryzyka rozwoju raka sutka są złożone, jednak kluczowy wpływ wydają się mieć zaburzenia hormonalne związane z reprodukcją, wiekiem pokwitania i przekwitania, stosowanie leków). Ponadto znaczącym czynnikiem zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi jest obecność u danej osoby mutacji genu BRCA1 lub genu BRCA2. Szacuje się, że 4-8% raków sutka może być wynikiem dziedziczenia tych mutacji.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka piersi:

 • predyspozycje rodzinne
 • czynniki płciowe
 • wczesna pierwsza miesiączka (przed 12 r.ż.) lub
 • późne przekwitanie, tj. po 54 roku życia
 • bezdzietność
 • brak owulacji
 • wiek powyżej 40 roku życia
 • dieta
 • bogata w tłuszcze nasycone i cukier
 • wysokoprocentowy alkohol
 • mało ilość jarzyn i owoców
 • małe spożycie ryb
 • hormony – estrogeny pochodzenia zewnętrznego
 • choroby – otyłość, cukrzyca
 • późniejszy wiek kobiety zachodzącej w pierwszą ciążę (po 30 r.ż.)
 • nie karmienie piersią

Częstość zachorowania na raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek).

Dzięki wprowadzeniu nowych terapii spada śmiertelność, jednak nieustannie wzrasta zachorowalność. By móc zapewnić jak najlepszą skuteczność i korzyść z dostępu do najnowszych metod leczenia konieczne jest zapewnienie możliwie najszerszego dostępu do skutecznej profilaktyki.

Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego raka piersi ma jego diagnostyka i wczesne wykrycie (profilaktyka wtórna) oparta na regularnie przeprowadzanych badaniach mammograficznych (skrining).

W procesie wczesnego wykrywania raka sutka istotnym elementem profilaktyki pomimo niskiej czułości jest samobadanie piersi. Wiele pacjentek nie prowadzi samobadania piersi, ponieważ nie wie w jaki sposób to robić. Najwyższą skuteczność w wykrywaniu nowotworu sutka we wczesnym stadium (blisko 90%) można by uzyskać łącząc samobadanie piersi z wykonywaniem badań radiologicznych (USG i mammografia). USG jest badaniem łatwo dostępnym, tanim, szybkim i całkowicie nieinwazyjnym. Zalecane jest regularne wykonywanie tego badania przez kobiety w każdym wieku.

Objawy, które powinny skłonić kobietę do wykonania badań specjalistycznych:

 • różne zachowanie się piersi podczas unoszenia ramion
 • zmiana wielkości lub kształtu piersi
 • ból piersi
 • zmiany w obrębie brodawki (owrzodzenie, wciągnięcie, wydzielina)
 • wystąpienie „skórki pomarańczowej” na ograniczonej powierzchni skóry
 • zniekształcenie brodawki sutkowej lub jej otoczki
 • stwardnienie i powiększenie węzłów chłonnych w okolicy pachy
 • twarde guzki piersi.
NIE KAŻDA ZMIANA PIERSI JEST RAKIEM, ALE KAŻDA WYMAGA DIAGNOZY SPECJALISTY!

Każda kobieta może sama zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka, stosując się do następujących zasad:

 • dbać o dietę: jeść dużo warzyw i owoców, ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych i czerwonego mięsa
 • uprawiać regularnie ćwiczenia fizyczne
 • nie palić tytoniu i nie pić nadmiernych ilości alkoholu wysokoprocentowego
 • przeprowadzać kontrole piersi u lekarza
 • przeprowadzać samokontrolę piersi regularnie jeden raz w miesiącu
 • poddawać się badaniom ultrasonograficznym (USG), ponieważ umożliwiają one ocenę zmiany miąższu tkanki piersiowej; wskazane szczególnie dla kobiet do 35 roku życia
 • pierwsze badanie mammograficzne kobieta powinna wykonać w wieku 35 – 40 lat, a kolejne zgodnie z zaleceniem lekarza
 • kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia, które nie chorowały na nowotwór piersi powinny regularnie uczestniczyć w profilaktycznych badaniach mammograficznych wykonywanych co dwa lata
 • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w piersiach, również w przypadku pojawienia się ich przed upływem zaleconego przez lekarza terminu kolejnej mammografii – należy niezwłocznie zgłosić się do onkologa.

Z okazji Różowego Października Centrum Medyczne U LEKARZY zaprasza wszystkie Panie na BEZPŁATNE badania USG piersi w dniu 26 października 2019 r. Tego dnia można poznać techniki samobadania piersi jak również wykonać badania laboratoryjne – oznaczyć poziom hormonów czy markerów.

ZADBAJ O SIEBIE