Blog

Niskie ciśnienie krwi – jakie są przyczyny?

Ciśnienie tętnicze powinno mieścić się w granicach 120-129/80-84 mm słupa rtęci. Warto, w trosce o własne zdrowie, kontrolować ciśnienie o różnych porach dnia, a gdy zauważymy, że odbiega ono od normy, zgłosić się do lekarza.

Dziś skupimy się na zbyt niskim ciśnieniu tętniczym, czyli na hipotonii. 

Niskie ciśnienie krwi ‒ główne przyczyny 

Niskie ciśnienie krwi może być spowodowane różnymi czynnikami. Wyróżniamy trzy główne grupy, są to:

 

 • Niedociśnienie pierwotne (samoistne, konstytucjonalne) ‒ wywołane samoistnie bądź przez czynniki genetyczne.
 • Niedociśnienie wtórne ‒ niedociśnienie wtórne stanowi skutek innych chorób, na przykład chorób układu sercowo-naczyniowego, niedoczynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, infekcji. Niedociśnienie wtórne może też powstać w wyniku zażywania niektórych leków (np. stosowanych w terapii choroby Parkinsona), utraty krwi oraz odwodnienia.
 • Niedociśnienie ortostatyczne – związane ze skutkami ubocznymi zażywania leków, przede wszystkim leków na nadciśnienie. Występuje najczęściej u młodzieży. 

Niskie ciśnienie krwi ‒ czym jest spowodowane? 

Jak już wspomnieliśmy powyżej, wyróżniamy różne przyczyny obniżonego ciśnienia krwi.  Jednym z powodów jest mała elastyczność naczyń krwionośnych i tętnic. Powoduje to mniejszy przepływ krwi, a w konsekwencji niedociśnienie.

Niedociśnienie ‒ pozostałe przyczyny 

Wśród pozostałych przyczyn niedociśnienia tętniczego znajdują się: 

 • wstrząs anafilaktyczny, wstrząs kardiologiczny 
 • niedoczynność tarczycy
 • choroby nadnerczy 
 • zaburzenia rytmu serca
 • krwotok
 • anemia
 • odwodnienie
 • padaczka
 • zażywanie leków psychotropowych
 • przewlekły stres 

Niedociśnienie ‒ objawy 

Jakie objawy świadczą o zbyt niskim ciśnieniu tętniczym? Tutaj wymienić możemy: 

 • duszności 
 • problemy z oddychaniem
 • nadwrażliwość na ból
 • omdlenia
 • utrata przytomności

Gdy tylko cokolwiek zacznie nas niepokoić, warto od razu skontaktować się ze specjalistą. Lekarz ustali przyczynę niedociśnienia i zaplanuje odpowiednie leczenie. 

Podsumowanie 

Niedociśnienie może być wywołane różnymi czynnikami. Wyróżniamy trzy główne grupy, są to niedociśnienie pierwotne, niedociśnienie wtórne oraz niedociśnienie ortostatyczne. Główne objawy niedociśnienia to duszności i omdlenia, problemy z oddychaniem.