Blog

Jak prawidłowo mierzyć sobie ciśnienie krwi?

Ciśnienie tętnicze krwi jest to siła nacisku z jaką krew oddziałuje na ściany tętnic. Jest to jeden z pięciu parametrów życiowych (pozostałe cztery: puls/tętno, temperatura, saturacja, czyli wysycenie krwi tlenem oraz liczba oddechów na minutę). Kontrola parametrów życiowych jest bardzo ważna. Nadciśnienie tętnicze jest coraz częściej występującym zjawiskiem. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. w Polsce żyło 9,9 mln dorosłych osób z nadciśnieniem tętniczym, którzy stanowili 31,5% dorosłej populacji osób.

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego

Na poniższym obrazku przedstawiono klasyfikację ciśnienia tętniczego

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego

Kategoria. Ciś. skurczowe. [mm Hg] Ciś. rozkurczowe. Optymalne. < 120. < 80. Prawidłowe Wysokie prawidłowe NT I st NT II st NT III st. ≥ 180. ≥ 110. Izolowane NT skurczowe. ≥ 140. < 90.

Ile razy dziennie ciśnienie tętnicze krwi powinno być monitorowane?

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego ciśnienie tętnicze krwi powinno być monitorowane 2 razy dziennie, rano i wieczorem, w tych samych porach. Pierwszy pomiar ciśnienia powinien odbyć się na obu kończynach górnych. Kolejne pomiary powinny odbywać się na kończynie, na której wynik ciśnienia tętniczego był wyższy. Warto prowadzić dzienniczek samokontroli i w nim zapisywać wyniki z poszczególnych dni.

Co zrobić przed pomiarem ciśnienia?

Przed pomiarem ciśnienia należy opróżnić pęcherz i odpocząć w pozycji siedzącej przez kilka minut. Nie należy palić papierosów, spożywać posiłku i pić kawy na około 30 minut przed pomiarem. W trakcie pomiaru nie wolno rozmawiać. Przed dokonaniem pomiaru należy zapoznać się z instrukcją posiadanego urządzenia.

Pomiar ciśnienia

Wykonując pomiar ciśnienia tętniczego mankiet należy założyć tak jak na zdjęciu, około 2-3 cm nad zgięciem łokciowym. Maniet ciśnieniomierza powinien znajdować się na linii serca i jego rozmiar powinien być dostosowany do obwodu ramienia.

Gdy zaobserwujemy powtarzające się zbyt wysokie wartości ciśnienia, należy zgłosić się do lekarza.

Osoby ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym leczone farmakologiczne, powinny wykonywać pomiar przed zażyciem leków.

Podsumowanie

Nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do uszkodzenia nerek, zaburzonej pracy układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, udar mózgu), retinopatii nadciśnieniowej, oraz powikłań ze strony układu nerwowego.

Warto kontrolować wartości ciśnienia tętniczego, aby uniknąć niebezpiecznych dla naszego zdrowia chorób, na które ma wpływ zbyt wysokie ciśnienie.

Autor: mgr piel.Agnieszka Zielińska