Blog

Cieśń nadgarstka – problem drętwiejących rąk

Zespół cieśni nadgarstka to schorzenie, które wynika z patologicznego ucisku na nerw pośrodkowy – jeden z ważnych nerwów, które odpowiadają za prawidłowe czucie i ruchy ręki. Do ucisku na nerw dochodzi na poziomie tzw. kanału nadgarstka, a przyczyna tej choroby nie jest do końca poznana. Choroba dotyka głównie kobiety po 55. roku życia, a u większości chorych problem dotyczy obu rąk. 

Za jedną z możliwych i częstych przyczyn tego schorzenia uznaje się nadmierne, długotrwałe i jednostronne obciążenie drobnych mięśni dłoni i przedramienia m.in. podczas pracy myszką lub pisania na klawiaturze, pracach manualnych lub fizycznych. 

Czynniki ryzyka występowania zespołu cieśni nadgarstka:

  • praca zawodowa: programiści, pisarze, pianiści, fryzjerzy, rzeźnicy, rolnicy
  • choroby reumatyczne: RZS, dna moczanowa, twardzina, choroba zwyrodnieniowa stawów
  • zaburzenia hormonalne: cukrzyca, niedoczynność tarczycy
  • urazy w obrębie nadgarstka i ręki

Objawy cieśni nadgarstka:

  • drętwienie i ból kciuka, palca II i III (czasem też palca IV) 
  • ból lub cierpnięcie ręki wybudzający w trakcie snu (najczęściej nad ranem)
  • osłabienie siły chwytu ręki (wypadanie przedmiotów z ręki)
  • osłabienie czucia skóry palców ręki

Diagnostyka cieśni nadgarstka

Rozpoznanie choroby opiera się na wykonaniu dwóch zasadniczych badań: USG oraz EMG. Pierwsze z nich obrazuje mechaniczny ucisk na nerw pośrodkowy oraz sam nerw, drugie zaś (elektromiografia) bada przewodnictwo nerwu pośrodkowego, które w tej chorobie jest znacznie upośledzone.

Leczenie cieśni nadgarstka

Początkowe objawy zespołu cieśni nadgarstka leczy się zachowawczo: ulgę przynoszą ćwiczenia ręki, fizjoterapia czy leki. W zaawansowanych stadiach konieczny jest zabieg operacyjny.

Leczenie operacyjne cieśni nadgarstka polega na przecięciu troczka zginaczy i uwolnieniu uciśniętego nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Wykonuje się małe cięcie skórne (ok. 2cm), a następnie pod kontrolą wzroku przecina się więzadło poprzeczne nadgarstka (troczek zginaczy) na całej długości w celu odbarczenia nerwu pośrodkowego. W przypadku zaawansowanego długotrwałego schorzenia oraz chorób towarzyszących (cukrzyca, RZS, powikłania po urazach) cięcie skóry przedłuża się w celu poszerzenia zakresu operacji. Zabieg można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym bez konieczności pobytu w szpitalu. Pacjent może wrócić do pełnej sprawności najczęściej po upływie 3-4 tygodni. 

Zabieg cieśni nadgarstka wykonują ortopedzi w Centrum Medycznym U Lekarzy. Przed zabiegiem lekarz dokona kwalifikacji na podstawie objawów i badań obrazowych, omówi szczegóły zabiegu a także postępowanie pooperacyjne.